Ciche ćwiartowanie maczetą, pod ponurym prysznicem.