Level 4

Wrzucony do własnego grobu z podciętym gardłem

 

Chcesz uzyskać pełen dostęp?
Musisz spełnić dwa warunki:

musisz być pełnoletni (serio!)
musisz założyć konto (bezpłatnie!)

Nawet jeśli jesteś dorosły, to pamiętaj, że treści które zobaczysz są ekstremalnie drastyczne. Nie narzekaj później, że nie ostrzegaliśmy, bo właśnie to robimy.

losowe videomenu90% samobójstw z użyciem broni palnej w USA kończy się sukcesem. Pozostałe 10% ofiar przeżywa, najprawdopodobniej bezpowrotnie tracąc podstawowe zdolności motoryczne. Doświadcza również silnego, przewlekłego bólu i szeregu innych powikłań, takich jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, afazja, hemianopsja i porażenie połowicze.


Hide picture